Rasperi.fi - blogi ja putiikki

Tervetuloa harrasteaiheiselle Rasperi-sivustolle! Olen koonnut tänne kai­ken­lai­sta Raspberry Pi -tieto­koneeseen liit­ty­vää aina omista blogi­kir­joi­tuk­sista pieneen kauppa­paikkaan.

Kaupasta löydät tar­vit­tavat osat esi­mer­ki­ksi Raspberry Pi:n ympä­rille rakennet­tavaa Airplay-musiikki­soitinta tai retro­peli­konsolia varten. Blogi käsit­telee raken­te­lua ja muuta aiheeseen liit­tyvää.

Jos mieleesi herää kysy­myksiä blogista tai kaupan tuot­teista, laita viestiä:

mikko@rasperi.fi tai Facebookissa/Rasperi.fi

Haluan ehdot­tomasti kuulla myös sinun projek­teis­tasi, toteu­tunei­sta tai haa­veista.

-Mikko

Tutustu blogiin

bambora maksutavat