Raspberry Pi

Raspberry Pi Foundation on englantilainen sää­tiö, jon­ka mis­siona on saattaa tieto­koneet ja nii­den tarjoamat mahdol­li­suudet kaik­kien ulot­tu­vil­le. Tä­hän tar­koi­tuk­seen se on kehittänyt Raspberry Pi -tieto­koneen, jon­ka tehok­­kain ver­sio on Raspberry Pi 3 B +.


Näytetään kaikki 2 tulosta